BirKart və TamKart keçərlidir!

News

  • Mirvari necə yaranır?

    Balıqqulağı və malyuskanın çanağına kənar cism (qum zərrəsi, parazitlər və s.) düşdükdə onlar xüsusi maddə ifraz edərək düşən cismin ətrafında nazi...
  • Mirvarilər haqqında bilmədikləriniz.

    Mivari odun istisindən sıradan çıxır və saralır. İnsan bədəninin hərarətindən, tər və çirkdən  də sıradan  çıxa bilər. Rütubətli yer də mirvariyə  ...
  • Mirvarilərin yaranması və xüsusiyyətləri

      Əslində istənilən bir balıqqulağının içərisində yaşayan molyusk mirvari yaradaraq, onu böyüdə bilər, amma sədəf mirvariyə təbiətdə çox nadir hall...